Greek » Σπουδές στο Εξωτερικό - Υποτροφίες

Υποτροφίες

Οι φοιτητές του Τμήματος έχουν τη δυνατότητα να λάβουν υποτροφίες για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό και το εξωτερικό. Υποτροφίες χορηγούν το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), η Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (Deutscher Akademischer Austauschdienst, DAAD) και διάφορα Κληροδοτήματα του Πανεπιστημίου Αθηνών. Οι ενδιαφερόμενοι για υποτροφίες φοιτητές παρακαλούνται να απευθύνονται στους αρμόδιους φορείς για τις ακριβείς προϋποθέσεις χορήγησης της εκάστοτε υποτροφίας. Παλαιοί υπότροφοι του DAAD θα βρουν χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: www.germany-alumni.org

 

Ανακοίνωση 18/4/2018: Υποτροφίες Σούτσου: Για την προκήρυξη πατήστε εδώ.

Ανακοίνωση 18/4/2018: Για τις προκηρύξεις επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εσωτερικό, ακαδημαϊκού έτους 2016-2017, από τα έσοδα των κληροδοτήματων 
«ΠΑΝ.ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ» στο εσωτερικό  πατήστε εδώ και 
«ΠΑΝ.ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ» στο εξωτερικό πατήστε εδώ.

 

700 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι.
έως τις 17/4/2018 και στην συνέχεια έως 24/4/2018, φάκελο υποψηφιότητας (αίτηση σε έντυπη μορφή και σχετικά δικαιολογητικά). Όλες οι πληροφορίες παρέχονται στον υπερσύνδεσμο του ΙΚΥ:

https://www.iky.gr/el/upotrofies-gr/didaktoriko/espa-2014/espa-2014-0-18-2-kiklos

 

Προκηρύξεις επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εσωτερικό, ακαδημαϊκού έτους 2016-2017, από τα έσοδα των κληροδοτημάτων «Ν. ΚΡΗΤΣΚΗ» και «ΑΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ» αντίστοιχα, που υπάγονται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από Τρίτη 6 Μαρτίου 2018 έως και την Τετάρτη 6 Ιουνίου 2018.

Για την προκήρυξη «Ν. ΚΡΗΤΣΚΗ»  πατήστε εδώ 

Για την προκήρυξη «ΑΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ» πατήστε εδώ

 

To Beijing Institute of Technology(BIT) ανακοινώνει τη χορήγηση *_5 υποτροφιών _*(με υποτροφία του China Scholarship Council) σε φοιτήτριες/φοιτητές του ΕΚΠΑ, για σπουδές απόκτησης Μaster (διάρκειας 2 ετών) ή PhD (διάρκειας 4 ετών). Παρέχεται πλήρης υποτροφία (ποσού CNY 3,000 για σπουδές απόκτησης master και CNY 3,500 για PhD), καλύπτοντας το κόστος διδάκτρων, διαμονής, διατροφής, ιατροφαρμακευτικής ασφάλισης. /Δεν καλύπτεται το κόστος του αεροπορικού εισιτηρίου και άλλων μετακινήσεων./

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: *28/2/2018.* *_

Προϋποθέσεις και κριτήρια επιλογής_*

Βασική προϋπόθεση είναι η άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (τουλάχιστον πτυχίο TOEFL:80 ή IELTS:5,5) ή/και της Κινέζικης Γλώσσας (τουλάχιστον πτυχίο HSK: 4) σε περίπτωση που οι υποψήφιοι/ες ενδιαφέρονται για το πρόγραμμα σπουδών στην Κινέζικη γλώσσα. Η Επιτροπή  Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων  θα προβεί στην επιλογή των πλέον επικρατέστερων υποψηφίων και θα προωθήσει τα στοιχεία αυτών στο BIT, το οποίο είναι αρμόδιο για την τελική επιλογή.

Τα κριτήρια της επιλογής θα είναι:

1) Αποδεδειγμένη άριστη γνώση της Αγγλικής ή/και της Κινέζικης γλώσσας (για τα προγράμματα στην Κινεζική γλώσσα). Απαιτείται επισύναψη αντιγράφων των σχετικών πιστοποιητικών γλωσσομάθειας. 2) Βαθμός πτυχίου (για Master) και βαθμός πτυχίου και μεταπτυχιακού τίτλου (για PhD). 3) Συνοπτική παρουσίαση ενδιαφέροντος του  υποψηφίου για το συγκεκριμένο πρόγραμμα (στα αγγλικα).

*_Υποβολή αιτήσεων:_* Οι ενδιαφερόμενες/οι παρακαλούνται να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη αίτηση και να την καταθέσουν μαζί με  τα δικαιολογητικά που αναφέρονται εντός αυτών αντίστοιχα, έως τις *28 Φεβρουαρίου 2018* _στο κεντρικό Πρωτόκολλο  του ΕΚΠΑ (Πανεπιστημίου 30, 10679, Αθήνα) υπόψιν κ. Μ.Βαρδάκη, Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων._

Πληροφορίες για τα Τμήματα εισδοχής και τα διαθέσιμα προγράμματα σπουδών του ΒΙΤ: http://isc.bit.edu.cn/docs/2017-11/20171129071920315571.pdf

Πληροφορίες για την υποβολή αιτήσεων:  Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων (κ. Μαρία Βαρδάκη: 210 3689731 /mvardaki@uoa.gr <mailto:/mvardaki@uoa.gr>).

Από το Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων

 

 10.12.18: Υποτροφίες Ινδονησίας
Για το σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας πατήστε εδώ.

 

4.12.17. Στα παρακάτω αρχεία θα βρείτε πληροφορίες για υποτροφίες της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών.
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΝΟ 7

       
ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ NEPTUNE LINES 2018-2019        
ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΝΤΑΙΦΑ 2017-2018        
ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ ΑΕ 2017-2018        
ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΧΑΝΔΡΗ 2017-2018

 

5/10/17: Χορήγηση χραματικών βραβείων - Για το έγγραφο της Εστίας Ναυτικών πατήστε εδώ.

3/10/17: Γιά την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ TOY SASAKAWA YOUNG LEADERS FELLOWSHIP FUND (SYLFF) πατήστε εδώ.
Για την ΑΙΤΗΣΗ πατήστε εδώ.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών είναι η 1η Νοεμβρίου 2017

7.9.2017: Για το κείμενο της προκήρυξης της Ειδικής Προπτυχιακής Υποτροφίας "One of a Kind" που προκήρυξε το Ίδρυμα Ωνάση για το ακαδ. έτος 2017-18 πατήστε εδώ. Για την αίτηση πατήστε εδώ.

6.9.2017: Για την προκήρυξη υποτροφιών για το ακαδ. έτος 2017-18 του Ταμείου Αρωγής Απόρων Μεσσήνιων Φοιτητών της Ιεράς Μητρόπολης Μεσσηνίας πατήστε εδώ.

30.6.2017: Για την ανακοίνωση του Ιδρύματος FULBRIGHT αναφορικά με την προκήρυξη υποτροφιών για το ακαδ. έτος 2018-2019, πατήστε εδώ.

Ανακοίνωση 1.6.17. Για την ανακοίνωση σχετικά με τις υποτροφίες DAAD πατήστε εδώ.

Ανακοίνωση 11.5.17. Για την προκήρυξη του ιδρύματος Λάτση πατήστε εδώ. 

Ανακοίνωση 5.5.2017:Για το έγγραφο του ΙΚΥ σχετικό με τη χορήγηση υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές δεύτερου κύκλου σπουδών πατήστε εδώ.

Ανακοίνωση 28.4.2017: Προκήρυξη υποτροφιών από το ΙΚΥ για το ακαδ. έτος 2015-16. Για το σχετικό έγγραφο του ΙΚΥ πατήστε εδώ.

Ανακοίνωση 25.4.17. Για το έγγραφο του ΙΚΥ σχετικό με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο "πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών/τριών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες» (EKO), ακαδ. Έτους 2016-2017" πατήστε εδώ.

-Οι υποτροφίες θα χορηγηθούν αναδρομικά από 1η Οκτωβρίου του 2016 και θα έχουν διάρκεια 9 μήνες,

-Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 28η Απριλίου 2017.

Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας https://iky-ypotrofies.it.minedu.gov.gr/

 

Ανακοίνωση 16.3.17. Για το έγγραφο του ΥΠΟΥΡΓΕΊΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ σχετικό με την προκήρυξη υποτροφιών στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν πατήστε εδώ.

Ανακοίνωση 13.3.17. Για το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με την χορήγηση υποτροφιών από την Κίνα πατήστε εδώ.

Ανακοίνωση 6.3.17: Για το έγγραφα του Υπουργείου Παιδείας που αφορούν στην χορήγηση υποτροφιών  αριστείας για σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου (Master 2) στη Γαλλία πατήστε εδώ.

Ανακοίνωση 28.2.17: Για τα έγγραφα του Υπουργείου Παιδείας που αφορούν στην χορήγηση υποτροφιών πατήστε στα εξής: 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ MBA ΚΥΠΡΟΥ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ Α΄ ΚΥΚΛΟΥ 2016-2017
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΑΛΛΙΑΣ (Μεταδιδακτορικές)
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΚΟΡΕΑ

Ανακοίνωση 14.2.17: Για το σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Κληροδοτημάτων που αφορά σε προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Υποτροφιών πατήστε στους πιο κάτω συνδέσμους.

Ανακοίνωση 31.1.17: Xορήγηση υποτροφιών από το Κληροδότημα Κων. Βέλλιος
Για  το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας πατήστε εδώ.

Ανακοίνωση 12.1.17: Xορήγηση υποτροφιών από το Beijing Institute of Technology (BIT)
Για  το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας πατήστε εδώ.

 

 

Εδώ θα βρείτε αναλυτικό οδηγό υποτροφιών που έχει εκδώσει το Υπουργείο Παιδείας.

 

Σπουδές στο Εξωτερικό

Για τις Σπουδές στη Γερμανία πατήστε εδώ

Για τις Σπουδές στην Αυστρία πατήστε εδώ